Gläfs

2016


Under året planeras ett seminarium i Stockholm, flera seminarier på bokmässan i Göteborg samt en antologi med temat »Sakprosa i skolan«. Mer info kommer på denna plats samt på Gläfs Facebooksida.

Se också anteckningarna från senaste mötet (26 april 2016).