Gläfs

2019

Senaste uppdatering: Mötesanteckningar 6 februari 2019.
Vad är vitsen med en gemensam läsebok – och på olika språk? Gläfs-samtal den 27 september 2018 på Bok & Bibliotek i Göteborg. På scenen diskuterar Sara Persson, Bengt-Erik Engholm, Ghazi Ali Khurshid och Barbro Westlund.

Gläfs finns också på Facebook.