Nätverksmöte 2011-05-11

  • Nya representanter/organisationer att dra in i arbetet: förläggare, läsfrämjarforskare, fackförfattare för barn, vetenskapsjournalister, Nobelbiblioteket, Litteraturutredningen, En bok för alla.
  • Presentation av Gläfs-vovven, ritad av Viveka Sjögren.
  • Frågor som diskuterades och som skulle vara intressanta att få undersökta, kanske av studenter på ex-vis D-nivå inom biblioteks- och informationsvetenskap, förlagsvetenskap, pedagogik och litteraturvetenskap med flera:
    – Frågan om fackbokens ställning i andra länders skolundervisning och skolbibliotek.
    – Vilka faktorer påverkar inköpen av fackböcker? Hur når förlagen skolorna?
  • Planering inför Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 22–25 september. Hur ska Gläfs presenteras?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.