Nätverksmöte 2011-08-18

 • Gläfs har fått ett igångsättningsbidrag från Sveriges Författarförbund.
 • Fredag den 23 september kl 14.30 presenteras nätverket Gläfs på Litteraturscenen på Bok & Bibliotek i Göteborg. Anne Brügge leder samtalet.
 • Diskuterades nya grupper som kan vara intressanta att involvera. Mötet beslöt dock att avvakta och i stället inrikta krafterna på innehållet samt på utformning av och stöd till bokprat om facklitteratur.
 • Planering av Gläfs-seminarium våren 2012. Gruppen var enig om syftet, nämligen att nå skolan, skolbibliotekarier, lärare och skolledare för att få dem att reflektera över användningen av fackböcker.

  Inför seminariet är det viktigt att
  – främja fackbokens ställning
  – hålla en positiv ton för att entusiasmera deltagarna
  – lägga tid och kraft på att nå rätt publik
  – välja rätt tidpunkt så att skolpersonal kan delta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.