Nätverksmöte 2012-08-23

Närvarande: Beata Arnborg, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Johanna Pettersson, och med anteckningsblocket: Anne Brügge.

 1. Mötet i april. Konstaterades att det aldrig gick ut något protokoll från förra mötet. Trots detta fick Anne förnyat förtroende att dokumentera dagens samtal. Den 17/4 deltog Sonja Hulth, Erik Mellgren, Beata, Madeleine och Anne. Monika Johansson hade skickat ett förslag på talare vid vårt kommande seminarium: Mats Dolatkhah som skrivit avhandlingen Det läsande barnet.
  Se http://bada.hb.se/handle/2320/9306
  Beata och Sonja fick i uppdrag att skriva i Författaren om vårt pågående projekt om metoder för samtal med elever om fackböcker. Det blir ett helt uppslag om Gläfs i utgåvan som kommer till bokmässan. Sonja tog på sig att kontakta Respons, ny tidskrift för recensioner av fackböcker. Bokmässan planerades.
 2. Hemsidan. Thomas Grundberg som inte kunde komma på augustimötet har hälsat att han skall ändra till ett system där flera kan arbeta med sidan. Kanske WordPress framöver.
 3. Respons. Sonja har hälsat att kontakten med tidskriften är på gång. Det handlar bl a om att påminna dem om att även fackböcker för barn och ungdom bör uppmärksammas! Beata informerade om att Respons bara kommer att leva vidare om den blir livskraftig och står på egna ben. Det är alltså viktigt att tidskriften, som flera av oss läst och uppskattar, får prenumeranter.
 4. Bokmässan. Madeleine och Johanna berättar på författarscenen om Gläfs och vårt pilotprojekt kl 14, fredag 21 sept. Minerva har panelsamtal om ljudvågor, om att skriva om musik och tonsättare 14.20-15 samma dag. Gläfshunden av kartong följer med till Göteborg plus foldern.
 5. Anne ger förnyat löfte att kontakta Peter Englund angående Akademiens förhållande till fackböcker och ev. deltagande på seminariet 2013.
 6. Seminariet 2013. Göran kontaktar KVA:s skolgrupps Dan Larhammar, medicinare mot pseudovetenskap, angående en 30-minuters på seminariet. Johanna skall ta upp med Monika om Anna Lund som disputerat på barns informationssökande. Vi tror att nätverkets Erik H. Mellgren är en bra talare på författarsidan, och så behöver vi kanske någon som skriver för äldre barn. Madeleine får formulera rubriken för ett inslag om vårt projekt om samtal med elever om fackböcker. Vi behöver gå ut tidigt på vårterminen med bred inbjudan, och särskilt till regionens skolbibliotekarier, lärare, författare osv.
 7. Frågan ställdes hur det gick med våra förslag till uppsatsämnen för BHS, t ex utvärdering av Linköpings skolbibliotekssatsning. Avvaktar Monikas svar!
 8. Nobelmuseets seminarieserie. Anne skall höra med Calle om vi, vilket nämnts tidigare, får ha en Gläfskväll där denna eller nästa termin. Han är länken till arrangören av serien.
 9. Dagens huvudämne, äntligen: Skolprojektet om läsning och samtal. Roligt att höra Madeleine entusiastiskt rapportera om det intresse projektet väckt på skolorna. Kontakten har gått via Medioteket som inbjöd skolbiblioteken. Sex klasser på tre skolor är nu med och det är skolbibliotekarier som är projektledare på plats. De har alla konstaterat att det arbetas alldeles för litet med fackböcker! Nu kopplas vårt projekt till skolornas värdegrunder och läroplanen.
  • I Eklandaskolan, Mölnlycke, med många invandrarbarn håller Gläfs egen Johanna Pettersson i det hela, med två nior och en åtta. Deras fokus ligger på identitet, ursprung, och vad som kan göras med essäformen. Utöver våra förslag lyfter de fram Alexandra Pascalidous bok Taxi. Niorna har tidigare arbetat med det koloniala arvet, vilket gör fortsättningen naturlig.
  • På Södermalmsskolan deltar en engelskklass och två andra i åk 9. De fokuserar på enskilda människoöden och skall avsluta projektet med ett reportage på skolans digitala medier.
  • Snösätraskolan i Rågsved med över 100 språk i farten deltar med åk 5 skall framför allt arbeta med Ylva Herholz Tysklands bleka barn. På projektets bekostnad får skolorna på slutet besök av författare.
  • Madeleine skall intervjuas av en journalist från Skolverket som skall publicera intervjun på deras hemsida.
  Efter projektets genomförande skall förstås en utvärdering göras och vi får fundera på vad som sedan skall hända: Mer pengar, fler skolor som kan gå vidare på egen hand med våra erfarenheter som grund? Det blev inte en referensgrupp till projektet, som vi planerade i vintras. Tiden och pengarna räckte inte till.
 10. Nästa möte med Gläfs blir den 11 oktober kl 13.15 på Nobelmuseet i Stockholm. Seminariet skall då schemaläggas och ekonomin ses över.

Antecknat av Anne Brügge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.