Nätverksmöte 2012-10-11

Anteckningar från nätverket Gläfs möte 11 oktober 2012 på Nobelmuseet. På flera punkter tillkommer nyheter från senare mejlkonversationer mellan medlemmar i nätverket.

Närvarande: Jöran Enqvist, Erik H. Mellgren, Carl-Johan Markstedt, Gitten Skiöld, Katarina Nordqvist och Anne Brügge.

Tv-bussar och all möjlig bevakning var redo på Stortorget när vi träffades för att gläfsa på Nobelmuseet. Vi startade några minuter efter tillkännagivandet av årets nobelpristagare.

  1. En författare har fått höra av Kamratpostens redaktion att tidningen inte recenserar fackböcker för barn. Detta är något för Gläfs att undersöka.
  2. Katarina Nordqvist är ansvarig för Nobelmuseets seminarieserie för allmänheten, en tisdag i månaden 16–17.30. Man brukar ha två forskare som talar en halvtimme var om ämnen med anknytning till nobelpristagare eller vetenskap i allmänhet, och det finns tid för en frågestund. Seminariets huvuddel är gratis, men för 100 kr kan man få tillfälle att fortsätta diskussionen över en tallrik soppa. Nu fick Katarina uppgifter på talare som vi tänkt engagera till seminariet i Borås 25/9 2013. Vi föreslår till Stockholm Anna Lund som disputerat på yngre barns informationssökande och Mats Dolatkhah med en avhandling om det läsande barnet. Calle har sedan i brev 16/10 förslagit tid för Gläfsseminariet på Nobelmuseet: 29 januari. Efter detta Gläfsmöte har Madeleine via e-post 18/10 kompletterat med ytterligare ett möjligt namn: Prof. Lars Höglund, som i Litteraturutredningens antologi Läsarnas marknad skrivit om bokläsning i skiftet mellan traditionella och digitala medier. Hans undersökning har gällt åldrarna 9–79, både skön- och facklitteratur.
  3. Gläfs på bokmässan. Sonja Hulth och Beata Arnborg hade i tidskriften Författarens färska nummer en fin artikel var om Gläfs och om vårt pilotprojekt om metoder för bokprat i skolan. Presentationen på litteraturscenen gick fint förstås, hunden var på plats på monterväggen och nu är alla broschyrerna slut igen. Vi måste trycka nya, men vi tog inget beslut om vem som skall sköta en nödvändig uppdatering av informationen. Madeleine Hjort hälsade till gläfsmötet att hon på bokmässan diskuterat med Nobelbibliotekets Lars Rydqvist om en gemensam ansökan till Kulturrådet angående boksamtal med skolelever. Han var intresserad av detta och tog även upp ämnet senare i samtal med funktionärer i SFF:s monter.
  4. Madeleine Hjort har lämnat in en ansökan till Kulturbryggan om läs- och litteraturfrämjande med fokus på fackboken, ett nationellt projekt i samarbete med Nobelbiblioteket, Näfs (Nämnden för skönlitteratur på biblioteken) m.fl., för tiden februari–december 2013. Vi har 9/11 fått nej på ansökan, i gott sällskap av 150 andra intressenter. Färre än tio fick dela på 1,4 milj.
  5. Ytterligare en nyhet tillkommen efter gläfsmötet, genom Madeleine: Karna Nyström som planerar Litteralund-festivalen 18–19/4 2013 vill att Gläfs presenterar sig, t.ex. i en diskussion om Gläfs intresseområde ur olika synvinklar och en redogörelse för vårt projekt att ta fram metoder för bokprat.
  6. Seminariet i Borås. Eftersom ingen från BHS var på plats, bordlades programläggningen till ett möte tidigt 2013, tidpunkten för detta får bestämmas via mejl. Vi har talat om medverkan från Textilmuseet, om hur man berättar historia. Peter Englund, frågan om genregränser. Dan Larhammar som är med i Medicinare mot pseudovetenskap. Folkvett heter ett organ för den ideella föreningen Vetenskap och Folkbildning, som vill främja kritiskt tänkande och motarbeta pseudovetenskap. KVA har en skolgrupp för fysik och biologi. Kanske kan fackförfattaren Erik Mellgren (även redaktör på Ny teknik Historia) och Göran Grimvall (båda ur vårt nätverk) samtala om hur man presenterar och diskuterar fakta och fenomen för/med barn. Det lider inte brist på stimulerande ämnen!
  7. I brev 19/11 inbjuder studierektor Monika Johansson (gläfsare) alla att komma med förslag till ämnen för bibliotekshögskolans kandidatstudenters sista termin. Kom in med ämnen! Framhåll fackbokens betydelse på skolbiblioteken! Föreslå någon i Gläfs nätverk till kontaktperson, eller ta uppdraget själv! Monika förmedlar våra förslag till elevernas lärplattform.

Vid datorn under mötet och efteråt: Anne Brügge 26 nov 2012

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.