Nätverksmöte 2013-04-16

Närvarande: Beata Arnborg, Olle Bergman, Anne Brügge, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Sonja Hulth, Lena Kjersén Edman, Gitten Skiöld och Lisa Östh.

 1. Vi välkomnade till nätverket Lisa Östh som är förlagsredaktör hos Natur och Kultur, där hon arbetar med läromedel i SO och NO för förskola och klasserna 1–6. Välkommen också till Lena Kjersén Edman, känd föreläsare, författare och kritiker. Hennes bok Tala om böcker: boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet (BTJ Förlag) passar utmärkt Gläfs intresseområde.
 2. Gitten Sköld påminde om att vi behöver kontakta Kamratposten om deras påstådda policy att inte presentera fackböcker på sina litteratursidor.
 3. Göran Grimvall berättade om det 15-åriga skolprojektet Natur och teknik för alla. Årskurserna 5–9 arbetar med experiment, försök och bredvidläsning i ämnena biologi, fysik, kemi och teknik. 150 000 elever i 100 kommuner berörs varje år. KVA är huvudman. Målet är att eleverna skall lära sig att reflektera och diskutera i stället för att bara matas med fakta.
 4. Dagens huvuduppgift var att lägga fram ett förslag till program för Gläfs och Bibliotekshögskolans seminarium i anslutning till årets Bok & Biblioteksmässa. Monika Johansson har bokat lokal för eftermiddagen den 25 september. BHS bekostar lokalen och tar med seminariet i sina informationskanaler. NoK kan informera om seminariet i sitt nyhetsbrev till lärare. Madeleine föreslog att vi söker medel till seminariet hos Kulturrådet, som inte ofta givit till läsfrämjande av facklitteratur. Då bör vi framhålla att seminariet görs i samarbete med BHS. Minerva har något i sin budget för föreläsare.

  Programmet som pdf
 5. Övriga inlägg under Gläfsmötet:

  Sonja föreslog att förläggare i tidskriften Författaren intervjuas om sin fackboksutgivning för barn och ungdom.

  Anne berättade att Minerva och B/U-sektionen av SFF kommer att samarbeta om en programpunkt på den öppna Litteraturscenen, under arbetsrubriken Fackböcker för unga.

  Madeleine framhöll att Gläfs kan gå vidare genom att erbjuda fortbildning för lärare: Studiedagar om fackboken som resurs och metoder för boksamtal. Hon menade även att genrediskussionen är viktig för oss att driva: Fackbokens värde.

  Erik såg framför sig en biblioteksbesökare han kallar Upptäckaren, en som går in på biblioteket utan mål och hittar – fackböcker!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.