Nätverksmöte 2013-11-25

Närvarande:
Beata Arnborg, Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Sonja Hulth, Lena Kjersén-Edman, Carl-Johan Markstedt och Lars Rydquist.

1. Madeleine presenterade sitt och Johanna Petterssons förslag till uppdragsutbildning om att läsa och samtala om facklitteratur. Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) har visat intresse för att erbjuda utbildningen till västsvenska kommuner som en kompetensutveckling för deras anställda bibliotekarier, lärare och eventuellt skolledare.
2. Bengt-Erik och Sonja är på god väg med att initiera samarbete med flera studieförbund, och skall hålla kontakt sinsemellan för att erbjuda dem likvärdiga och likalydande förslag till samarbete kring läsning av och samtal kring facklitteratur. Det kan vara planering av utåtriktade, läsfrämjande program eller bara information inför anställda i studieförbunden om Gläfs intresseområden och vårt projektresultat.
3. Beata har fått välvilligt svar av UR:s redaktionschef Johan Grafström, som fått extra pengar för läsfrämjande. Hon påminner dem, om ärendet verkar fastna på vägen.
4. Bengt-Erik berättade att hans förlag Natur & Kultur visat god vilja angående ett större Gläfsseminarium på bokmässan 2014. Vi vill att samtalet skall ge ett bredare perspektiv på skolelevers läsning av fackböcker, och inte bli en lansering av en bok eller några författare. Tid: Torsdag eller fredag fm, då lärare och bibliotekarier är på plats. Inbjudan till seminariet bör gå särskilt till dessa yrkesgrupper.
5. På författarscenen, där Minerva disponerar två halvtimmar, vill vi se konkreta tips av fackbibliotekarie och/eller lärare på hur faktaböcker kan användas i klassrummet. Gärna även där på torsdagen eller fredag fm och kanske med elever som fann vårt pilotprojekt givande eller har ännu bättre idéer.
6. Anne tog på sig att skriva ansökan till SFF om medel för nästa år med Gläfs.
7. Lars Rydquist från Svenska Akademiens Nobelbibliotek anslöt och berättade om vår förebild Näfs, Nätverk för skönlitteratur på biblioteken. Näfs önskar breda diskussioner om folkbibliotekens inköp och bestånd och lobbar för att litteraturförmedling återinförs som ämne på BHS. Besökarna älskar att få råd om läsning, men bibliotekarierna har fullt upp med att administrera populärlitteratur. Det finns skillnader mellan bokhandel och bibliotek! Den 8/11 hade Akademien ett symposium i Börshuset om läsning och förmedling av skönlitteratur. För ett seminarium i samarbete mellan Gläfs och Akademien bör svenska språket stå i fokus och den facklitteratur som Akademien betraktar som skön: Essäistik, biografier och liknande. När Lars 15/1 pensioneras kan vår kontakt på Nobelbiblioteket bli Magnus Halldin, och Näfs-författaren Arne Johnsson är Författarförbundets man.
Lars visade den intressanta Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek, av Maria Ehrenberg, Magnus Persson och Cinna Svensson (Kultur i Halland), en 55-sidig förstudie i ett projekt som skall växa till nationell dokumentation av bibliotekens uppdrag och praktik och följas av kompetenshöjande utbildningsinsatser. Bakom projektet står Kultur i Väst, Regionbibliotek Stockholm, Malmö högskola, projektägaren Regionbibliotek Halland, och Nobelbiblioteket med Näfs. Beställ eller ladda ned skriften här.
8. Ett namn vi vill knyta till Gläfs: Svensklärarföreningens Ann Boglind.
9. Till Nobelmuseets tisdagsseminarier diskuterades försteläraren på Östra Real i Stockholm, Katarina Lycken Rüter (nyss guldäpplevinnare), och hennes uppochnervända klassrum, The flipped classroom, där hon låter eleverna se en lektion i sin hemmadator och sen räcker tider bättre till för diskussion i klassrummet. Sök på hennes namn, och finn en liten film och hennes blogg om läsande och lärande! Ett annat ämne är »Reciprok undervisning«, en forskarstödd metod där elever läser i fyra steg: Utifrån bokens yttre förutspå handling/ställa hypoteser, ställa egna frågor till texten, klargöra otydligheter, sammanfatta. För mindre barn fyra figurer: Spågumman Julia, Nicke Nyfiken, Fröken Detektiv och Cowboy-Jim. Se En läsande klass! Vi enades om att i ett Gläfsseminarium i pedagogik bör föreläsaren behandla sitt ämne med särskilt fokus på facklitteratur.
Calle kontaktar Nobelmuseets forskningschef Katarina Nordqquist som planerar tisdagsseminarierna, som börjar med föreläsning och frågor och fortsätter i cafeterian med vidare diskussioner över sopptallrikarna.
10. Nästa möte: Onsdag 5 februari 2014, troligen Nobelmuseet.

Nedtecknare var Anne Brügge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.