Nätverksmöte 2017-09-06

Anteckningar från Gläfs nätverksträff onsdagen den 6 september 2017, Citykonditoriet

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Ghazi A. Khurshid och Helen Rundgren

Diskussion:

1. Helen berättade om sin erfarenhet av att många lärare inte tror att faktaböcker är lässtödjande, utan tror att endast skönlitteratur – sagor – berättelser stimulerar läsningen och ger läsvana. Gläfs har alltså en tydlig uppgift med barnens bästa för ögonen! Gläfs: nätverket för olika yrkesgrupper som alla ivrar för användning av fackböcker eller sakprosa i skolan.

2. Vi går vidare med Ghazis projekt att åstadkomma likvärdiga läromedel för infödda elever och elever som studerar hemspråk. Hans skräckexempel är en lärobok som tryckts i Jordanien och talar till barnen i klass 2 om ”den judiska fienden”. Något som säkert skolans rektor eller den som är ansvarig för läromedlen inte vet om.

Bengt-Erik: Det borde finnas en introduktion i olika skolämnen på varje hemspråk.

Helen gör nu för UR 5-minuters filmer om svenska djur, roliga filmer.

Ghazi: Ett sådant glädjemoment finns inte i t. ex. de kurdiska böckerna.

Ghazi: Distribution kan gå lätt genom Språkcentrum, vars utbud lärare väljer från.

3. Uppdrag:

Bengt-Erik kontaktar NoK för att utröna vem som har hand om Mats Wänblads Den magiska kulan, en bok som finns i tre delar för lågstadiet. Det gäller att kontakta tecknaren. Och lägga om illustrationerna så att boken läses från höger till vänster. Det är viktigt att förlaget, om de inte vill trycka och ta tryckkostnaderna, släpper böckerna fria för upphovspersonerna att gå till annat förlag. Anne frågar En bok för alla, som ju har rutiner kring att trycka om andra förlags böcker.

4. Johanna Petterssons idé om att erbjuda lärarnas facktidningar Ghazis debattartikel, där han lägger fram behoven av bättre böcker, fångar vi upp genom att Helen kollar om artikeln behöver redigeras för att passa Skolvärlden eller Lärarnas Tidning, och i samråd med Ghazi ställer samman slutlig version.

5. Bengt-Erik frågar Katarina Kuick (idégivare till Fakta med klass-projektet) vad som händer efter introduktionskursen vi ordnade, tar Ingrid Remvall över som drivande? Ingrid är nästan klar med ett sådant projekt i Malmö och vi hoppas på en rapport om hur det gick.

6. Seminarium på Nobelmuseet: Bengt-Erik frågar Katarina om den text hon skulle skriva som presentation av seminariet. Anne frågar Nobelmuseets Gläfsmedlem Carl-Johan Markstedt om vi kan ha nästa Gläfs i Nobels Pax-rum för att tala vidare om seminariet med ansvariga för seminarieserien.

7. Anne frågar Madeleine Hjort om hur vi skall använda erfarenheterna från vårt första projekt om vägledning för skolan i att tala med elever om facklitteratur. En fortsättning dvs vidareutveckling, eller är antologin fortsättningen?

8. Antologin: Vi är beredda att gå ifrån planen med en tjock bok och i stället anpassa vår sakprosabok till NoK:s serie med inspirationsböcker för lärare. Bengt-Erik skickar refuseringsbrevet till Helen och de pratar ihop sig om ny kontakt med NoK, något förlaget tidigare sagt att de välkomnar.

9. Göran berättade att Skolverket i höst kommer med en antologi med facktexter för nätet, efter förebilden ”Lyckad nedfrysning av herr Moro”. T ex om Marie Curie, och värdet av en människas liv. Den kommer att finnas i Skolverkets Lärportal som pdf. E-boken formges för utgivning senare i höst.

10. Nästa möte föreslår vi blir 8/11 kl 13–15 i Författarnas hus (det var upptaget i Pax).

Antecknat av Anne Brügge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.