Nätverksmöte 2017-11-08

Författarförbundets lokaler

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Ghazi Ali Khurshid, Göran Grimvall, Johanna Pettersson.

Ekonomirapport från Susanne Steneros (SFF). Under 2017 har vi använt 18 000:- av 30 000:-, bl a beroende på att bokmässan inte blev av. För nästa år ska vi budgetera för möteskostnader, nytryck av folder och ev seminariekostnad tillsammans med Nobelmuseet.

Modersmålsöversättning som pilotprojekt. Ghazi har besökt NoK, och har fått ok från Mats Wänblad och och illustratören Catharina Nygård om att översätta läseboken Den magiska kulan till kurdiska. Han hare även varit i kontakt med ett tryckeri och de tre titlarna i 300 ex vardera skulle kosta 75 000:-. Bengt-Erik har haft kontakt med estniskt tryckeri som ev kan göra det billigare. Ev kan Bengt-Erik göra layoutarbetet mot arvode, om InDesign med arabisk skrift finns att tillgå. Han kollar detta. Kanske går det att söka pengar genom NoK för tryckstöd. Ska vi äska pengar från Gläfs av Författarförbundet för att kunna arvodera Bengt-Eriks layoutarbete? Anne kollar med Susanne. Därefter pratar Ghazi med NoK igen.

Antologin. Förslag från Helen om fyra kapitel att gå vidare med till NoK. En bantad version av vårt tidigare förslag, och med målgruppen lärare årskurs F–6. Ta med utkastet och fundera till nästa gång.

Seminariet på Nobelmuseet. Vilken nobelpristagare ska vi koppla an till? Marie Curie är ett förslag. Medverkande förslagsvis Barbro, Katarina K, Fakta med klass-projektet bör vara med i seminariet. Göran. Anne om biografiskt skrivande. Ev Carin Svensson, som skrivit biografi för LL-förlaget om Curie. Anne pratar med Calle om det finns datum under våren. I så fall kan vi slipa på programtext, och undersöka ekonomi för arvoden till deltagare.

Den naturvetenskapliga antologin Cerium, som Göran medverkar i, finns tillgänglig på Skolverkets lärportal: [länk] (pdf)

Behöver vi förnya Gläfsfoldern? Stryk informationen om tidigare projekt på baksidan och hänvisa istället till hemsidan. Förstora bild och kontaktruta. Anne kontaktar Thomas om originalet.

Nästa möte tisdag 13 februari 14–16. Anne kollar lokal.

Antecknat av
Johanna Pettersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.