Nätverksmöte 2018-02-13

Protokoll fört vid Gläfs möte fettisdagen den 13/2 2018 på Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Ghazi A. Khurshid

1. Thomas i Lund har fått förslaget till den uppdaterade foldern som nu ska vara på gång. Förslag från Madeleine om att vi ändrar något på framsidan som gör att vi kan se skillnad på den nya och den gamla. Dock utan att inkräkta på illustrationen, hunden. Anne tar kontakt med Thomas om detta.

2. Cerium, antologin på Skolverkets lärportal: Bengt-Erik lägger länk till den i vår Facebook-grupp.

3. Göran tar upp frågan om EU:s nya upphovsrättslag för organisationer, där styrelserna är ansvariga. Det är mycket skarpare regler från mitten av maj. Det handlar om vad man får publicera i fråga om namn och bilder. Måste vi gå igenom vår hemsida och vår Facebookgrupp och se vad vi lagt ut?
Anne ställer frågan till våra jurister om vad som gäller för oss.

4. Pga det samtalet började vi fundera på vad vi publicerar. Anne reviderar listan över “medlemmar” i Gläfs på vår hemsida, till att börja med, för att ta bort personer som inte längre är med eller inte vill vara med.

5. Modersmålsböckerna: Ghazi och Bengt-Erik redogjorde för arbetet. Ghazi har översatt de tre delarna av ABC-klubben 1B (av Mats Wänblad, utgivna hos Natur och Kultur) till kurdiska och nu gäller det att få dem tryckklara.

Arbetet går framåt och nu kommer samarbetet fortsätta så att Ghazi själv sköter sättningen av texten och ger ut böckerna på sitt eget förlag. Bengt-Erik stöttar.

Det ekonomiska: Ghazi kommer att söka pengar (stipendium) från Natur och Kultur. Dessutom ska Bengt-Erik kolla med Kulturrådet om det finns pengar där att söka. Kanske går det i alla fall att söka “utgivningsstöd” i efterhand från Kulturrådet. Böckerna det handlar om är läroböcker, men de finns även att låna på biblioteken.

Svenska Akademien kanske också är en möjlighet. Om Ghazi och Bengt-Erik skriver en grund med sakargument för utgivning av böckerna, så kan Madeleine hjälpa till med formuleringen.

Nästa steg: Madeleine tar kontakt med Pedagogiska magasinet när det finns omslag att visa, och tipsar om att bokserien är på gång. Förhoppningsvis gör de då en intervju med Ghazi.

Vidare kontakt kommer även att tas med Eva Postrup på NoK angående samarbete vad gäller marknadsföring och Bokmässan.

6. Antologin om sakprosa: NoK refuserade den bantade versionen också. De är fortfarande positiva till själva projektet, men ser inte att det passar in i deras utgivning i den här formen: andra gör det bättre och kan nå andra målgrupper.

Hur går vi vidare?

De två uppläggen till antologin bifogas till det här protokollet. Uppmaning: Läs igenom dem så brainstormar vi vid nästa möte. Idén är för bra för att bara läggas ner.
Är inriktning och innehåll bra? Ska antologin bantas eller utökas? Vilka förlag kan vara intresserade?

7. Vi behöver bli fler i gruppen och några har bjudits in. Det är också en läxa till nästa gång: fundera på andra – gärna med andra nätverk och erfarenheter – som kan tänkas vilja vara med i gruppen.

8. Nobelmuseet har tackat nej till vårt seminarium. Det handlar inte om innehållet i vårt förslag, utan om att de inte kommer att fortsätta med den här typen av samarbete.

9. En förfrågan har kommit om att köra Gläfs-projektet i skolorna igen: projektet om läsande av sakprosa i skolan, som genomfördes i flera skolor för några år sedan. Är det läge att sparka igång det igen? Det finns säkert behov av det ute i skolorna, men vad tänker vi om det, och vilka samarbetspartners kan vi tänka oss? Vi funderar vidare.

Framförallt tänker Madeleine vidare till nästa gång.

Nästa möte blir 20/4 kl. 10–12, på Författarnas hus

Protokoll fört av Bengt-Erik Engholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.