Nätverksmöte 2018-04-20

Anteckningar från Gläfsmöte 20 april 2018 i Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Göran Grimvall, Madeleine Hjort, Helen Rundgren och Ghazi A. Khurshid

1. Seminarium i sakprosa: Gläfsaren Beata Arnborg bidrog till mötet med ett brev som lästes upp. Hon hade råkat på professorn i sakprosa i Helsingfors, Pirjo Hiidenmaa, som brukar lysa på nordiska fackförfattarmöten, och fick tips om fyra nordiska seminarier i sakprosa: På Södertörn i augusti och i Oslo november 2018, Helsingfors i mars och Köpenhamn i september 2019. Viktigast för Gläfs är det danska seminariet med tema ”Skolan och sakprosan”. Södertörn är ju nära och temat där är också intressant: ”Text, illustrationer, bilder”. Vi beslöt oss för att 1) Undersöka möjligheten för Gläfs att stå i talarstolen och 2) Tänka på Köpenhamn inför 2019 års budget. Anne kontaktar Pirjo för mer info och skickar Beatas brev till dagens mötesdeltagare.

2. Personuppgiftslagen: Vi bör fråga var och en på vår hemsidas kontaktlista om de accepterar att stå där, och samtidigt meddela hur de kan kontakta Gläfs för att strykas.

3. Modersmålsprojektet. Ghazi rapporterade att Mats Wänblads tre böcker ABC-klubben för årskurs 1-3 nu är översatta till kurdiska (sorani) och att placeringen av text på bildsidorna är i det närmaste färdig. Bengt-Erik Engholm formger med Indesign så snart han hinner. Ghazi ansöker hos Natur och kultur om bidrag. Madeleine föreslog ett möte med kulturminister Bah Kuncke och utbildningsminister Fridolin och att de båda får Ghazis ännu otryckta artikel (tänkt för Pedagogiska magasinet eller Lärarnas tidning) om projektet och om behovet av läromedel som ger elever med annat modersmål ett likvärdigt studiematerial med svenska skolans värdegrund. Planen är att efter pilotprojektet med sorani ge ut samma bok på flera stora invandrarspråk. Anne fick i uppdrag att skriva och be om ett ministermöte. Brevet granskas av Madeleine och Ghazi innan det går iväg.

4. Antologin. Vi vill pröva en ny linje, då vi inte fått gensvar för en bok om sakprosa riktad till lärare. Madeleine tänker sig en bok skriven för elever eller kanske en serie böcker med olika sakprosaämnen. Helen kände igen att många barn hellre vill läsa om verkligheten än påhittade historier. Detta behöver vi fundera på i en mindre redaktionsgrupp, kanske med Lena Kjersén Edman, som skrivit läsfrämjande böcker för Btj.

5. Kan vi i stället för att göra en antologi nå lärare med en fortbildningskurs om sakprosa, frågade Madeleine vidare. Det kan bli den fortsättning av skolprojektet som Annette Rosengren efterfrågade innan hon i år avgick som ordförande för Minerva.

6. Bokmässan. Kunde vi få en tid på Kulturrådets scen för att berätta om modersmålsprojektet? I så fall vill vi ha Mats Wänblad med, och NoK:s redaktör för originalboken. Madeleine frågar Kulturrådet.

7. Fakta med klass. Bengt-Erik Engholm hade förhinder idag. Vi ber honom att vid nästa träff redovisa läget.

8. Nästa möte: Den 28/5 10–12 i Författarnas hus, måndagen i efter stämmohelgen, vilket är klimatsmart för författarna i vårt nätverk.

Vid datorn: Anne Brügge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.