Nätverksmöte 2018-05-28

Protokoll Gläfsmöte 20180528

Närvarande: Ylva Herholz, Barbro Westlund, Madeleine Hjort, Helene Rundgren, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Ghazi A Khurshid, Anne Brügge, Lena Kjersén Edman, Johanna Pettersson.

1. Foldern om Gläfs är redigerad. Några synpunkter har Helene gett. Anne skickar igen för kommentarer, och därefter tillbaka till Thomas.

2. Ghazis projekt med översättning av ABC-klubben från NoK till i första hand kurdiska klar till hösten 2018. Kulturrådet fortfarande frågande inför problemet. Bengt-Erik redogör för layoutarbetet. Ghazi skulle kunna söka översättarstöd från författarfonden när boken är utgiven. Vi pratar om vilka institutioner som kunde ha huvudansvar för den här sortens läromedel. Kulturrådet eller Skolverket? Kan vi söka ekonomiskt stöd från t ex Berättarministeriet? Barbro kollar med dem eftersom hon har varit med i referensgrupp. Bifogar Ghazis artikel. Madeleine kontakt med Institutet för språk? Fler tänkbara finansiärer: Serendipitys vd Saeid Esmaeilzadeh? Arabisk bokmässa i Malmö i april varje år? Bra att kunna vara med där.

3. Lärarscenen på bokmässan. Madeleine har kontaktat dem. Kostar 4500 kr för att medverka i 20 min. Ska vi satsa på detta? Eller hellre läromedelsmässa eller Skolforum? Bokmässan i så fall för att lyfta ABC-klubben, eftersom trots allt 8 av 10 av svenska elever använder den. Hellre pedagogscenen. Madeleine tackar nej till LR, dvs lärarscenen. Istället kontaktar Bengt-Erik NoK om de kan medarrangera på pedagogscenen, med Bengt-Erik, Barbro och Ghazi på scen. Lena kan skriva om det i Skolvärlden. Anne kollar om Sff kan betala arvode o boende till Ghazi o Barbro. Lena kollar med Skolforum om medverkan.

4. Tidskiften Författaren kommer att ha en artikel om bibliotek och tillgång på litteratur. Redaktör Lisa Bjurwald undrar över kopplingen mellan Ghazis artikel och bibliotek. Dvs tillgången på mångspråkslitteratur på bibliotek. Vi föreslår att hon även intervjuar Ghazi hellre att han omarbetar artikeln. Även med en krönika från Bengt-Erik om arbetet på skola i Hjulsta.

5. Fakta med klass. De projekt som påbörjats har inte rotts iland. Katarina Kuick har avslutat sitt arbete med detta. Bengt-Erik har fått fråga om att arbeta kontinuerligt med en klass men under annan rubrik. Författarcentrum har inte drivit detta tillräckligt. Ylva kontaktar Författarcentrums vd Stig Hansén angående fackförfattare och bättre samarbete.

6. Beata har träffat Pirjo Hedenmark angående seminarieserie om sakprosa i skolan. Anne har kontaktat Per Ledin om att vara med. Kolla tidigare protokoll. Även Oslo 22 nov m Johan Tönnesen.

7. Vi funderar över antologin över sommaren.

8. Något från förra protokollet? Frågan om fler representanter från andra yrken. Ida Westin numera utvecklare på Sthlms stadsbibliotek vill gärna var med igen till hösten. Bengt-Erik kollar med Cilla Dalén om lärarkollega vill vara med.

9. Frågan om faktaresistens. Vi har haft frågan inbakad i våra projekt. Ska vi lyfta frågan, utifrån att sakprosaförfattare gärna låter sig granskas.

10. IVA fyller 100 år 2019. Ett tema blir skolan och därmed källkritik.

Nästa möte i 22 oktober kl 10-12.

Antecknat av Johanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.