Nätverksmöte 2018-10-22

Gläfs-möte på Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Ylva Herholz, Ghazi A Khurshid, Barbro Westlund, Madeleine Hjort, Beata Arnborg

1. Anne Brügge, Ghazi A Khurshid och Barbro Westholm rapporterade om Gläfs lyckade medverkan på årets bokmässa i Göteborg. Mässan skyltade stort med Gläfs program redan i entrén. Under titeln ”Vad är vitsen med en gemensam läsebok – och på olika språk? samtalade Barbro Westlund, Bengt-Erik Engholm, Ghazi A Khurshid och Sara Persson informativt och otvunget.

2. Projekt med översättning av ABC-klubben från NoK. Bengt-Erik Engholm arbetar nu med den andra läseboken på kurdiska. Den ska tryckas i februari tillsammans med de första böckerna på arabiska och somaliska. Bengt-Erik hoppas också bli färdig med en tredje på kurdiska inom kort.

Barbro har berättat om och visat boken för 150 lärarstudenter om projektet, vilket väckt stort intresse.

Ghazi informerar att han talat med NoK om att finna författare/översättare till fler språk. NoK vill dock avvakta för att se hur de nu lanserade böckerna tas emot. De kommer att finnas med i NoK:s katalog som skickas ut i januari, liksom LäroMedia bokhandel. Böckerna visas/visades även på Skolforum i Älvsjö 29-30 oktober.

Ghazi vill nå fler modersmålslärare för att berätta om översättningsprojektet. Barbro tipsade om Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Han kommer också att ta kontakt med SKL för att via dem nå ut till fler kommuner.

3. Barbro Westlund är inbjuden av regeringskansliet till ett seminarium om framtidens skola. Arrangörer är Utbildningsdepartementet och EU-kommissionen. Hon kommer att framföra vikten av att läsa sakprosa, och rapporterar vid nästa Gläfs-möte.

Barbro medverkar i en intervju på UKÄ, Universitetskanslerämbetet, och kommer att trycka på vikten av att även sakprosa får en plats i skolan. Hon inleder ett projekt med Junibacken, som eventuellt kan vara intressant även för Gläfs

Madeleine påpekade bristen på sakprosa i skolbiblioteken. Hon anser att vi måste nå ut med information till bibliotekarier om vikten av sakprosa liksom kunskap om hur man högläser och samtalar om sakprosa.

4. Den av Gläfs tidigare planerade sakprosaboken diskuterades. Ska vi rikta oss till lärare eller till barn? Bör vi samarbeta med Minerva? Beslöts att vi skulle fundera vidare.

5. Ylva Herholz rapporterade om sina två telefonmöten med Stig Hansén, ordförande för Författarcentrum Öst. Hon hade redogjort för vårt missnöje med förmedlingen av sakprosa. Han upplyste att man arbetade för att få en förbättring. Han nämnde också att FCÖ har ett nytt skolprojekt som bland annat syftade till att bredda skolbibliotekens arbete. Ylva föreslog ett samarbete med Gläfs. Beslutades att vi ska återknyta med såväl ordföranden som Åsa Nordlinder på kansliet. Anne påminde om att Gläfs från början hade fört samtal om samarbete med FCÖ.

6. Den nya broschyren. Alla var nöjda med Thomas Grundbergs arbete och framförde ett tack till honom. Beslutades att sprida texten ur den till landets bibliotek via mail, snarare än att skicka broschyrer som lätt förbises. Anne Brügge rådgör med Johanna Pettersson.

Madeleine Hjort kommer att träffa Författarförbundets regionala biblioteksbevakare 5/11. Hon tar med broschyrer till dem och ber dem sprida kunskap.

7. Nästa möte: 30 nov 2018 kl 10.00 i Författarnas Hus.
På dagordningen:

  • Ghazi inleder mötet med tankar och språk och översättningssvårigheter med utgångspunkt från sin bok om kurdiska alfabetet.
  • Fortsättning på Ghazis projekt.
  • Samarbete med Vitterhetsakademien, liksom samarbete med Stockholms stadsbibliotek om att läsa sakprosa.
  • Program till nästa bokmässa.
  • Eventuellt deltagande i nordiskt seminarium om sakprosa.

Antecknat av Beata

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.