Nätverksmöte 2018-11-30

Gläfsmöte på Författarnas hus.

Närvarande: Anne Brügge, Madeleine Hjort, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimwall, Ghazi A Khurshid, Barbro Westlund, Ida Westin, Ylva Herholz.

(Beata Arnborg var på väg, men fick vända hem igen pga strul i kollektivtrafiken.)

1. Ghazi K presenterar senaste nytt i ABC-boks-projektet – bl.a att han varit på möte med Språkcentrum om böckerna, och är inbjuden att deltaga i kommande möte med enhetschefer vid Språkcentrum framöver. Han har också varit i kontakt med Läromedia, i Örebro. Ghazi uppmanas att inte ta på sig för mycket av det som borde vara förlagets uppgift … (NoK). Publiceringen av artikel i Pedagogiska Magasinet dröjer; ovisst när den kommer in.

Bengt-Erik berättar – för kännedom – om ett möte där det nya förlaget Fenix presenterade sig och sin utgivning; det är specialiserat på barnlitteratur på arabiska, och flera modersmålslärare var på plats.

I samband med samtalet på temat skickar Ghazi runt sin bok om kurdiskt skriftspråk och dess alfabetiska variationer. Intressant och fascinerande, var det allmänna omdömet.

2. Madeleine H föreslår en seminarieserie om olika sätt att sprida och läsa sakprosa, på Stockholms stadsbibliotek. Kanske med olika målgrupper inbjudna? Ida
(bibliotekarie där) redan införstådd, och ska förankra förslaget hos relevanta befattningshavare på biblioteket – som nyligen också fått pengar från Kulturrådet, bl.a för just barn- och ungdomsverksamheten, rapporterar hon. En arbetsgrupp bildas (Madeleine, Ida, Bengt-Erik, Ylva) för att arbeta med projektet. Förmodligen måste medel till sådana seminarier sökas också från andra håll. Bestämdes att Ida återkopplar till Madeleine efter diskussion med kollegor på biblioteket; planen är att efterhand diskutera fram ett koncept mejl-ledes. Arbetsgruppsmöte bestäms längre fram.

3. Göran G påminner om IVAs (Ingenjörsvetenskapsakademin) 100-årsjubileum nästa år, och att då bl.a. skolbarn/-ungdomar bussas till temadag om kritiskt och vetenskapligt tänkande; han skickar en länk om evenemanget till Gläfsmedlemmarna.

4. Ylva rapporterar om samtalen med Författarcentrum Öst (ordf. Stig Hansén) angående förmedling av sakprosaförfattare. Vi är inbjudna till möte med FCÖ den 9/1; beslöts att en delegation från oss går på detta (Ylva, Bengt-Erik och på förslag Helen R, som dock måste tillfrågas först).

5. Ska vi skicka en delegat till Helsingfors-seminariet om läsning av sakprosa i mars? Räcker vår lilla budget (27.500:- för 2019, från SFF)? Resonemang om detta. Visar sig att det också i september är ett sakprosaseminarium (med skolanknytning!) – i Köpenhamn. Ska vi kanske åka dit allihop? Miljövänlig resa per tåg är då också möjlig … Ska Gläfs i så fall också framträda? Vi funderar vidare.

6. Läxa för alla: att tänka ut (och gärna sondera) hur vi kan samarbeta med annan aktör/sammanslutning kring och på bokmässan – och som s.a.s. kan släppa in oss på sin scen. Kanske med Biblioteksscenen? Bengt-Erik undersöker. Vi kollar med FCÖ om saken också – d.v.s om Författarscenen – på mötet 9/1.

7. Kort prat om Minervas utannonserade seminarium i Uppsala 8/2, Sanning och stil. Matnyttigt, och bra om åtminstone någon av oss deltar.

8. Förslag att gruppen i möjligaste mån håller sig till kärnverksamheten. Hur angelägna insatser det än finns att göra, vid sidan om detta. Kanske något att tänka på, inför framtida åtaganden, och kanske att tala vidare om.

9. Övriga punkter: smått och gott om bl.a bristerna i registreringen av sakprosa-utlån, och om Folk & Kulturs och andra kulturaktörers arvodespolicy.

Antecknat av Ylva H

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.