Nätverksmöte 2019-05-27

Nätverket Gläfs möte den 27 maj 2019 i Författarnas hus

Närvarande: Anne Brügge, Bengt-Erik Engholm, Göran Grimvall, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi M. Khurshid, Fredrik Lagerqvist (Författarcentrum Öst), Johanna Pettersson och Helen Rundgren.

1. Vi hälsade Fredrik Lagerkvist välkommen. Gläfs första möten ägde rum i deras lokal, så nu får vårt samarbete en nystart. Gläfsaren Helen Rundgren har glädjande nog blivit ordförande i i Författarcentrum Öst.

2. Fredrik arbetar med Läsning pågår, ett projekt i Linköping, Eskilstuna och Stockholm, till stor del med skönlitteratur vilket är ett krav från kulturförvaltningarna som betalar. Skolbibliotek skickar ut böcker till skolorna. På förskolenivå är en liten del sakprosa. Skolorna vill nog ha sakprosa med, tror Fredrik.

”Skapande skola”-projekt får ofta pengar, men där är sällan skrivande/läsande inkluderat. Fredrik vill föreslå styrelsen att föra projektet ett steg vidare genom att inkludera litterära fackböcker.

2. Nu finns Den magiska kulan på kurdiska, somaliska och arabiska, men den senare har inslag i översättningen som går emot projektets syfte. Ghazi såg detta för sent. Författaren Mats Wänblad och vi väntar nu på vad Natur och Kulturs Eva Postrup gör. Kommer boken att dras in? Ska vi ordna ett seminarium om översättning?

3. Bokmässan. Bengt-Erik föreslår vi direkt i höst tar fram program som passar nästa års tema, ”Läsning”. I år har Bengt-Erik med Katarina Kuick och Ingela Korsell ett program om Pax-serien. Ingela har även skrivit om läsande o läroböcker. Vi kan fråga författaren Pia Visén som också skrivit om läsning på gymnasienivå.

4. Vi vill ordna ett seminarium hos Svenska Akademien, som förspel till kommande samarbete med Stockholms Stadsbibliotek. Målgrupp lärare och skolbibliotekarier, skolledare och beslutsfattare. Namn till panelen: Emma Frans som pedagogiskt presenterar forskningsrön och reder ut fördomar, vår gläfsande läsforskare Barbro Westerlund, Åsa Wigfors själv som intresserat sig för sakprosan och skolan och skrivit om faktaresistens. Vi frågar Louise om vägen till rätt person. Arbetsrubrik: Bilden av verkligheten, sakprosa som läsupplevelse.

5. Bengt-Erik lovade att göra om Gläfs facebooksida till en grupp, så att det blir enklare att skriva på sidan.

6. Nästa möte blir den 30 augusti 2019 kl. 14-16.

Antecknat av Anne Brügge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.