Nätverksmöte 2019-08-30

Anteckningar från Gläfs den 30 augusti kl 14-16, Författarnas hus, Stockholm

Närvarande: Anne Brügge (antecknar), Göran Grimvall, Bengt-Erik Engholm, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi M. Kurshid och Helen Rundgren.

1. Den magiska kulan: Vi diskuterade utfallet av översättningarna till hemspråk. Projektet är slutfört. I stort sett har det varit framgångsrikt och vi fick uppmärksamhet för de första utgåvorna, men det är svårt att skilja mellan språkundervisning och kulturförmedling och först i efterhand upptäckte vi i den arabiska versionen inslag som snarare var tillägg än översättning. Ghazi har haft kontakt med en socialdemokrat i Utbildningsutskottet som tycker att kontrollen över läromedel i hemspråks är en politisk fråga och vill ta upp den i partigruppen. Bengt-Erik nämnde att Fenix förlag ger ut svenska böcker på arabiska och kan ha nyttiga erfarenheter.

2. Antologin: Madeleine tog upp frågan ur en ny vinkel. Som en del i det demokratiska projektet skulle vi kunna göra en mindre omfattande bok, eller två – en för barn och en för pedagoger, den senare laddad med konkreta tips utöver kortfattad teori om vad sakprosa är. Madeleine, Helen och Bengt-Erik träffas under hösten och gör en plan över innehåll och möjliga skribenter. Bengt-Erik är sammankallande.

3. Författarcentrum Öst: Helen rapporterade att samarbete med sakprosaförfattare nu finns inskrivet i deras mål. De är i gång med att göra hemsidan enklare, så att det skall bli lättare att beställa ett ämne för författarbesök, och då kan FC hjälpa till att hitta lämplig författare.

4. Källkritik: Den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) gör undersökningar om allmänhetens förtroende för vetenskapen och främjar dialog mellan forskare och övriga samhället. En möjlig samarbetspartner för Gläfs.

5. Samarbete med bibliotek: Madeleine berättade att Kungliga biblioteket finansierar lokaler, inköp och utlån till hela landet för Internationella biblioteket, men inte personal eller evenemang. En gång per år hör de med biblioteket hur verksamheten fungerar, men vad de kommer fram till är omöjligt att ta reda på, eftersom KB inte svarar på frågor. Försök till kontakt pågår.

6. Bokmässan 2020: Vi önskar oss tre evenemang, ett stort seminarium ”Måste det vara sant?”, något på lärarscenen om hur sakprosan kan användas i undervisning och något på litteraturscenen. Möjliga deltagare nämndes Magnus Linton (boken Text & stil), Jonna Bornemark, Emma Frans, Åsa Wigforss. Göran: Man kan klara sig med ganska mycket felaktigheter och ändå genom teser och teorier få fram en poäng. Exempel: Hur en vattendroppe tecknas och skylten om att en bro kan skadas av vibrationerna om många går i takt.

7. Nytt seminarium hos Svenska Akademien: Madeleine kontaktar kanslichefen Louise Hedberg om samarbete med Gläfs kring sakprosan och unga generationer.

8. Nästa Gläfsträff: Den 8 november kl 13.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.