Nätverksmöte 2020-03-06

Gläfsträff 6 mars 2020 i Författarnas hus

Deltagare: Anne Brügge, Göran Grimvall, Ylva Herholz, Madeleine Hjort, Ghazi A. Khurshid, Helen Rundgren, Barbro Westlund. Särskilt inbjuden gäst under punkt 1: Tove Mejer.

1. Vi välkomnade Tove Mejer från Utbildningsdepartementets U 2019:04, Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel. Hon arbetar tillsammans med Anna Medin och Gustav Fridolin är s.k. särskild utredare. Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2020. Tove berättade om utredningen och ställde frågor till oss om läromedel och övrigt och sakprosa som övrigt studiematerial. Vi berättade om Gläfs hjärtefrågor, våra erfarenheter från olika pilotprojekt där faktagranskning ingår och behovet av samarbete kring läsning av sakprosa mellan skolbibliotek och lärarkollegier.

2. Inför Bok- och biblioteksmässan i höst enades vi om att med Barbro Westlunds nya bok och Helen Rundgrens Boken om L som grund föreslå en programpunkt för Lärarscenen: ”Mera kunskap – mindre rädsla” (prel. titel) med underrubriken Sakprosa i skolan. Anne Brügge som moderator. Ingen av oss tar arvode. Anne ber Susanne hjälpa till med en budget som innefattar reseersättning och en hotellnatt för Barbro och Helen. Barbro uppmanar sitt förlag att skicka boken till övriga i panelen.

3. Antologin: Vi behöver ha ett särskilt möte för att diskutera underlaget som den mindre gruppen skickat ut. Det som saknas är en synopsis med klara namn på skribenter, en tänkt målgrupp, helst en formulerad inledning och ett eller ett par provkapitel. En översikt över marknaden, d.v.s. en förklaring till varför just vår bok tillför något nytt krävs också. Vi behöver också en redaktör som tar på sig huvudansvaret för publikationen. NoK har en mall för hur ett effektivt synopsis skall skrivas. Först sedan detta är gjort kan vi lägga fram vårt förslag till ett förlag.
Vi vill uppmana gläfsare, som vill skriva något kapitel på temat sakprosa i skolan eller kan tipsa om andra skribenter, att höra av sig till någon av oss.

5. En påminnelse om Författarförbundets nystartade kampanj ”Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget”. Den 23 april och en vecka framåt kommer författare och översättare att synas och höras på så många lokala bibliotek som möjligt.

6. Nästa möte bestämdes till den 18 maj 2020 kl. 14–16 i Författarnas hus.

Antecknat av Anne Brügge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.