Gläfssamtal på Bokmässan 2018

Vad är vitsen med en gemensam läsebok – och på olika språk? Gläfs-samtal den 27 september 2018 på Bok & Bibliotek i Göteborg. På scenen diskuterar Sara Persson, Bengt-Erik Engholm, Ghazi Ali Khurshid och Barbro Westlund.

Seminarium 2015-04-27

Kan det vara sant!?
Om sakprosa och gestaltning; om att skriva och läsa

Tid: måndag 27 april 2015 kl. 13–16.15
Plats: Börssalen, Svenska Akademien, Källargränd 4, Stockholm.

Ett seminarium om sakprosans ställning i skolan.

Hur gestaltar man det svåra: krig, människors flykt, raspolitik och folkmord? Det som inte får hända. Hur gör man det begripligt för elever i ett klassrum i ett demokratiskt samhälle?

Sakprosan är en väg till kunskap om vår tillvaro och historia. Nätverket Gläfs har under några år genom seminarier och skolprojekt framhållit den av skolan ofta bortglömda litterära sakprosan som en väg till både lärande och läsande. Nätverket inbjöd till ett seminarium om sakprosan på Svenska Akademien: om att välja form och innehåll, om att skriva och läsa. Under eftermiddagen belystes också forskning om ungas uppfattning om demokrati och skolbibliotekens roll.

Deltagarna fick möta historikern och ständige sekreteraren Peter Englund och författaren och journalisten Ylva Herholz samt lärare och skolbibliotekarier som använt deras böcker i sin undervisning; Mikael Persson, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Barbro Westlund, läsforskare vid Stockholms universitet.

Dokument som pdf (storlek inom parentes):

Seminarium 2013-09-25

Facklitteratur – en väg till en bättre skola

Ett seminarium om facklitteraturens roll för ökad läsförståelse arrangerat av Gläfs i samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås. Seminariet är kostnadsfritt.

Plats: Bibliotekshögskolan, Borås
Tid: 25 september kl 13.00–16.30

OBS! Seminariet äger rum dagen innan Bok & Biblioteksmässan i Göteborg öppnar.

  • 13.00 Introduktion. Anne Brügge, ordförande i Minerva, fackförfattarsektionen av Sveriges Författarförbund, hälsar välkommen med några ord om Gläfs, gruppen för läsning av facklitteratur i skolan.
  • 13.15 Läsningens praktik. Mats Dolatkhah har forskat kring det läsande barnet under 1900-talet. Han deltar nu i forskningsprojektet »Skolbibliotekets roller i förändrade landskap« vid Bibliotekshögskolan i Borås.
  • 14.00 Läsande och lärande i dag. Lars Höglund, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, bjuder på rön från SOM-undersökningarna. (Tvärvetenskapliga SOM-institutet, samhälle, opinion och medier, vid Göteborgs universitet tar fram statistik om kulturvanor och attityder i förändring.)
  • 14.30 Kaffepaus
  • 15.00 Facklitteratur – rolig, nödvändig läsning i skolan. Madeleine Hjort, ordförande i Nationella Skolbiblioteksgruppen, tillika medlem i Författarförbundets biblioteksråd, och Johanna Pettersson, folk- och skolbibliotekarie vid Ekdalaskolan i Mölnlycke, presenterar Gläfs pilotprojekt som tagit fram metoder för samtal kring facklitteratur i skolan. Lärare och elever i elva klasser i årskurserna 5–9 har läst, kritiserat och inspirerats av facklitteratur och träffat böckernas författare. Det är skolbibliotekarien på varje skola som lett projekten och samarbetet med lärare i svenska och SO-ämnen. Skolorna som deltagit är Snösätraskolan i Rågsved, Ekdalaskolan i Mölnlycke och Södermalmsskolan i Stockholm.
  • 15.45 Att skapa fackböcker för unga. Författarna Sonja Hulth och Erik H Mellgren berättar om sitt arbete.
  • 16.15 Barnen i fokus. Lena Kjersén Edman, litteraturvetare, bibliotekarie och litteraturkritiker med stor erfarenhet av boksamtal på bibliotek och i skolor, tar upp dagens trådar.

Anmälan ska göras till Susanne Steneros, Sveriges Författarförbund, ss@sff.info, senast den 9 september.
Seminariet är kostnadsfritt, men en avgift på 200 kr debiteras vid avbokningar senare än två dagar före seminariet.