Lästips

 • Dolatkhah, Mats (2011): Det läsande barnet: minnen av läspraktiker, 1900–1940. (Doktorsavhandling, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.) Länk till dokumentet
 • Englund, Boel & Ledin, Per (red) (2003): Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund: Studentlitteratur.
 • Gear, Adrienne (2015): Att läsa faktatexter: undervisning i kritisk och reflekterande läsning. Natur & kultur
 • Gómez, Elsa (2008): Faktaboken som pedagogisk resurs. Lund: Studentlitteratur.
 • Henning Ingmarsson, Jenny (2010): Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt. Stockholm: Nationella skolbiblioteksgruppen.  Ladda ner pdf
 • Hjort, Madeleine (2013): Läsfrämjande och boksamtal med fokus på facklitteratur: Gläfs skolprojekt 2012.
  – Rapport (pdf, 194 kB)
   Litteraturlista (pdf, 92 kB)
  – Utdrag ur utvärderingarna (pdf, 1,6 MB)
 • Johansson, Monika & Thunberg, Lisa (2005): Barns läsning av facktexter: en studie av skolbibliotekariers och pedagogers syn på barns läsning och förståelse av facktexter. Sid 5–6. (Magisteruppsats, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.) Länk till dokumentet
 • Kjersén Edman, Lena (2013): Tala om böcker: boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet. Lund: BTJ Förlag.
 • Mauritzon, Sara & Wijk, Sara (2008): Att få upp ögonen för faktaboksfrågan: en kartläggning av barnbibliotekariers förmedling av faktaböcker på bokprat. (Examensarbete för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.) Hämta som pdf
 • Reichenberg, Monica: Om textsamtal och svaga läsare. Hämta som pdf
 • Roswall, Åsa & Westerberg, Charlotta (2006): Barn läser faktaböcker: en studie om hur några barn använder och uppfattar faktaboken. (Magisteruppsats, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.) Länk till dokumentet