Om Gläfs

Nätverket Gläfs har inspirerats av en undersökning som NSG, Nationella Skolbiblioteksgruppen initierat, om användandet av litterära fackböcker i skolan. Fackboken är eftersatt som kunskapskälla och många elever söker okritiskt information på nätet. Jenny Henning Ingmarsson inleder sin rapport Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket med dessa ord: »Såväl svenska som internationella studier visar att fokus i undervisningen bör flyttas från sökteknik till hur elever använder och förstår information.« Rapporten kan hämtas här. Avsnittet som handlar om fackböcker börjar på sidan 24.

Det finns mycket att göra för att guida läsare till fackböckerna:

 • informera skolans olika personalkategorier
 • bidra till erfarenhetsutbyte mellan lärare, bibliotekarier, författare, förlag och andra som verkar runt elevernas läsning
 • väcka opinion
 • påminna om fackboken både som lärobok, källa till njutning och upplevelser och som hjälp då läsfrämjande åtgärder behövs.

Vid två förberedande träffar i januari och februari 2011 och det första mötet då Gläfs bildades 28 mars har vi haft hjälp av Författarcentrum Öst och Sveriges Författarförbund. Åtta personer kom till mötet i mars och ytterligare några var redan på detta stadium intresserade av att vara med, men hade förhinder.

Gläfs-vovven, som är symbol och totem för nätverket, är ritad av Viveka Sjögren.

Gläfs – Gruppen för läsning av facklitteratur i skolan finns också på Facebook. Välkommen att vara med!

Medverkande i nätverket är:

 • Beata Arnborg, fackförfattare
 • Olle Bergman, författare, populärhistoriker
 • Ann Boglind, tidskriften Svenskläraren
 • Anne Brügge, fackförfattare och kritiker
 • Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Enbacksskolan i Stockholm
 • Malin Elgborn, Centrum för lättläst
 • Bengt-Erik Engholm, barn- & ungdomssektionen Bult i Sveriges Författarförbund
 • Göran Grimvall, fackförfattare, ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien och representerar hos oss även Kungl. Vetenskapsakademien
 • Thomas Grundberg, översättare av fack- och skönlitteratur
 • Magnus Halldin, Svenska Akademien
 • Ylva Herholz, journalist och författare
 • Madeleine Hjort, fackboksförfattare, ordförande i Författarförbundets biblioteksråd och i Nationella Skolbiblioteksgruppen
 • Sonja Hulth, författare av fackböcker för barn och ungdom
 • Monika Johansson, universitetsadjunkt och studierektor, biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås
 • Ghazi Ali Khurshid, författare och översättare, Minerva
 • Lena Kjersén Edman, författare, kritiker, pedagog
 • Fredrik Lagerqvist, författarförmedlare/projektledare på Författarcentrum Öst
 • Ann Löwbeer, vice ordf. i Svensklärarföreningen, läs- och skrivutvecklare i Nyköpings kommun
 • Carl-Johan Markstedt, museilektor, ansvarig för skolverksamhet på Nobelmuseet
 • Erik H Mellgren, fackförfattare barn & ungdom
 • Johanna Pettersson, skol- och folkbibliotekarie, Ekdalaskolan i Mölnlycke
 • Helen Rundgren, författare, även radio- och tv-producent
 • Karin Sandberg, Svenska Förläggareföreningen
 • Stefan Strömberg, författare och föreläsare
 • Anders Sundelin, fackboksförfattare, Minerva
 • Barbro Westlund, universitetslektor, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet; författare till avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår (2013)
 • Lisa Östh, förlagsredaktör, Natur och Kultur